Kwaliteitscontrole

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Onze kinderdagverblijven worden eenmaal per jaar gecontroleerd door de inspectie van de GGD of wij voldoen aan de Wet kinderopvang. U vindt het GGD-inspectierapport op landelijkregisterkinderopvang.nl en via een link bij de kinderdagverblijf pagina.

Schoolwijzer Kinderopvang Amsterdam

De Schoolwijzer Kinderopvang Amsterdam maakt kwaliteitsverschillen tussen kinderdagverblijven in Amsterdam zichtbaar en vergelijkt de kinderdagverblijven op een aantal criteria die aanvullend zijn op de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

IJsterk Kinderdagverblijven werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Het is onze plicht om alle ouders van tevoren te informeren dat we met de meldcode werken.