We sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het jonge kind en het belang van een sociaal veilige omgeving. Daarom voldoen alle IJsterk kinderdagverblijven aan vijf gezamenlijke basiscriteria:

Pedagogische visie

Elk kinderdagverblijf heeft haar eigen identiteit en een eigen (sterk) pedagogisch visie. De ontwikkeling en het welbevinden van het kind staan centraal. We dragen bij aan de opvoeding van het kind en vinden daarom het contact met de ouders zeer belangrijk. IJsterk Kinderdagverblijven heeft een overkoepelend Pedagogisch Beleid; dit geeft de visie, de kaders en de uitgangspunten aan van waaruit onze medewerkers op onze kinderdagverblijven werken. Daarnaast geeft het inzicht in onze pedagogische opvattingen en grondbeginselen aan de ouders die hun kind aan onze zorg toevertrouwen. Ieder kinderdagverblijf heeft daarnaast een eigen pedagogisch beleidsplan. Hierin wordt de voor het kinderdagverblijf kenmerkende visie op de omgang met kinderen beschreven. Door welke pedagogische stroming(en) laat het kinderdagverblijf zich inspireren en hoe uit deze “eigen” cultuur zich in het dagelijks pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers.Het pedagogisch beleidsplan van een kinderdagverblijf is te vinden op de pagina van de betreffende kinderdagverblijf.

Boordevol activiteiten

Passend in het pedagogisch concept bieden we overal een vol en gevarieerd activiteitenprogramma aan, zodat de kinderen op verschillende gebieden van alles kunnen ontdekken. Deskundigen op allerlei gebieden (van binnen en buiten de organisatie) komen hiervoor op onze kinderdagverblijven. Bijvoorbeeld: er zijn kunstenaars die creatieve activiteiten met de kinderen doen, er komen regelmatig muzikanten om met de kinderen muziek te maken, er is kinderyoga.

We werken met ervaren teams en betrokken managers

Een vast gezicht op de groep geeft continuïteit en is belangrijk voor een emotioneel veilig leefklimaat. De taken van de pedagogisch medewerkers zijn bij ons gericht op de kinderen en de groep en niet op allerlei andere zaken als roosters en dergelijke. De focus van de pedagogisch medewerker ligt bij het kind en de groep.

Een gezonde leefstijl is ook voor het jonge kind belangrijk

Wat is er mooier om dan meteen in het kinderdagverblijf te beginnen met een gezonde voeding, veel bewegen en veel naar buiten gaan. Daarom bieden wij:

  • Verse warme maaltijden: Deze maaltijden worden dagvers op het kinderdagverblijf door onze eigen koks op het kinderdagverblijf klaargemaakt. We werken met verse en zoveel mogelijk biologische producten. Op sommige dagen wordt er niet gekookt, de kinderen krijgen dan een gezonde en gevarieerde (biologische) lunch. Op één kinderdagverblijf wordt niet gekookt, ook daar krijgen de kinderen een verse, gezonde en gevarieerde broodmaaltijd en/of salades.
  • Buitenspelen: In principe gaan we elke dag met de kinderen naar buiten, we spelen op de buitenspeelplaats. We gaan ook boodschappen doen in de buurt of naar de buurtspeeltuin en het park.
  • Beweging: We doen veel bewegingsspellen met de kinderen zoals beweegkriebels en kinderyoga.

Karakteristieke panden en buitenruimtes

De kinderdagverblijven zijn gehuisvest in karakteristieke panden in Amsterdam Centrum, speciaal gebouwd als kinderdagverblijf of in verbouwde, oude schoolgebouwen. De groepsruimtes zijn ruim en licht, er zijn aparte slaapkamers en vaak extra ruimtes als een grote speelhal en een atelierruimte. Bijzonder voor de Amsterdamse binnenstad zijn de grote buitenspeelplaatsen, die voor de leeftijd van 0 tot 4 jaar zijn ingericht en een uitdagende en groene omgeving bieden. Er zijn afgeschermde babyspeelplaatsen.

Onze organisatie

IJsterk Kinderdagverblijven heeft een lange en rijke geschiedenis in Amsterdam. Ons ‘oudste’ kinderdagverblijf is 100 jaar geleden opgericht als ‘Bewaarplaats voor het jonge kind’. Nu zijn wij IJsterk kinderopvang BV met een maatschappelijke verantwoordelijkheid, de zorg voor jonge kinderen. De BV keert dan ook geen winstuitkering uit en een positief financieel resultaat wordt direct in de organisatie geïnvesteerd, zoals het investeren in de pedagogische kwaliteit door onder andere deskundigheidsbevordering van onze medewerkers en het onderhoud en opknappen van de zoals gebouwen. Het meest recente jaarverslag vindt u hier. Dagelijkse leiding en Raad van Commissarissen IJsterk werkt volgens de Governance Code Kinderopvang en hecht veel waarde aan een ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur- bestuurder Marielle Devilee. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen die bestaat uit Kathrien van Dam (voorzitter), Jan van Rossum en Marianne van Teunebroek. Zij controleren het gevoerde beleid en adviseren de directeur bestuurder.